Bővülnek a gazdasági társaságok szétválásának lehetőségei: 2024. január 1-től lehetőség van a leválásra

2024 január 1-vel megváltoztak a jogi személyek szétválására vonatkozó rendelkezések: a kiválás és a különválás mellett bevezetésre került a leválás jogintézménye. A leválás a szétválás, azon belül a kiválás egyik „aleseteként” kerül bevezetésre. Az új szétválási...

A fenntartható vállalatirányításról és a kellő gondosságról és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló irányelvről szóló Irányelv javaslat

Az Európai Bizottság 2022. február 23-án tette közzé a fenntartható vállalatirányításról és a kellő gondosságról és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló irányelvről szóló javaslatát („Tervezet”). A közzétett indokolás szerint a Tervezet célja annak...