Az Európai Bizottság 2022. február 23-án tette közzé a fenntartható vállalatirányításról és a kellő gondosságról és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló irányelvről szóló javaslatát („Tervezet”).

A közzétett indokolás szerint a Tervezet célja annak biztosítása, hogy az egységes piacon működő vállalkozások a káros emberi jogi és környezeti hatások mérséklésére irányuló átfogó folyamatokat hajtsanak végre értékláncaikban úgy, hogy beépítik a fenntarthatóságot a vállalatirányítási rendszerekbe, és üzleti döntéseik meghozatala során figyelembe veszik az emberi jogokat, az éghajlati és környezeti hatásokat, valamint a vállalat hosszú távú rezilienciáját, azonosítják, megelőzik és mérsékelik az emberi jogokra és a környezetre gyakorolt káros hatásaikat, valamint számot adnak azokról, és e célból megfelelő irányítási, igazgatási rendszereket és intézkedéseket alkalmaznak.

A Tervezet hatálya az alábbi gazdasági társaságokra terjed ki:

  • az EU valamely tagállamának jogszabálya szerint létrejött, átlagosan 500 főnél több munkavállalót foglalkoztató és világszinten 150 millió EUR nettó árbevételt meghaladó társaság,
  • az EU valamely tagállamának jogszabálya szerint létrejött, átlagosan 250 főnél több munkavállalót foglalkoztató és világszinten 40 millió EUR nettó árbevételt meghaladó társaság, amennyiben a nettó árbevételnek legalább az 50 %-a valamely nagy hatású ágazatban (mezőgazdaság, textilipar, ásványkincs-kitermelés stb.) keletkezett,
  •  valamely harmadik ország jogszabályai szerint létrejött vállalatok, amennyiben megfelelnek valamely alábbi feltételnek:
    • a legutóbbi pénzügyi évet megelőző pénzügyi évben több mint 150 millió EUR nettó árbevételt ért el az EU-ban;
    • a legutóbbi pénzügyi évet megelőző pénzügyi évben 40 millió EUR-t meghaladó, de legfeljebb 150 millió EUR nettó árbevételt ért el az EU-ban, feltéve, hogy nettó világpiaci árbevételének legalább az 50 %-a az valamely nagy hatású ágazatban

A Tervezet szerint a tagállamok kötelesek lesznek biztosítani, hogy a társaságok a Tervezetben meghatározott intézkedések útján az emberi jogi és környezetvédelmi átvilágítást végezzenek a tényleges vagy lehetséges káros hatások azonosítása, megelőzése, enyhítése, megszüntetése és minimalizálása érdekében. A Tervezet részletes szabályokat határoz meg a társaságoktól elvárt intézkedések, kialakítandó eljárások és kommunikáció vonatkozásában, a tagállamoktól pedig elvárja, hogy „hatékony, arányos és visszatartó erejű” szankciók alkalmazásával biztosítsa a szabályok betartását.

A szabályok részleteibe nem belemenve megállapítható, hogy a Tervezet sajátossága, hogy a káros emberi jogi és környezeti hatások mérséklésére irányuló céllal végső soron a hatálya alá tartozó gazdasági társaságok üzletszerű gazdasági tevékenységére vonatkozóan határoz meg kötelezően alkalmazandó jogszabályi követelményrendszert, amely az érintett társaságok számára a működési és vállalat-irányítási folyamataik komplex újragondolását igényli majd.

A Tervezet szövege itt érhető el:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0071